Zakládání travnatých ploch

Realizujeme travnaté plochy výsevem, položením travních koberců. V extenzivních částech zahrady také květnaté louky.

Využíváme moderní a účelnou techniku pro dosažení maximální kvality díla. Konzultujeme a realizujeme následné údržby travnatých ploch.