Střešní zahrady

Pojmy střešní zahrady a zelené fasády nejsou pro širší veřejnost stále příliš známé. Mezi hlavní výhody střešních zahrad a fasád patří estetická, ekologická, termická a akumulační funkce. Střešní zahrady se dělí na dva hlavní typy (extenzivní a intenzivní). Od typu střešní zahrady se odvíjí souvrství vegetační části. Mezi přední dodavatelé střešních materiálů patří firma Optigreen z Německa, která se zabývá střešními zahradami a fasádami řadu let.

Nosná konstrukce střechy musí být naddimenzována na tíhu střešní zahrady kterou si zákazník přeje, a musí být provedená zátopová zkouška, aby v budoucnu nebyly problémy s izolačními vrstvami.

V soutěži Střešní zahrada roku 2022 jsme se umístili na 1. místě. V letech 2016 a 2019 jsme se umístili na 2. místě.