Terénní úpravy

Veškeré hrubé modelace terénu se provádí strojně, kdy výběr konkrétního typu stroje závisí na druhu modelace na přístupnosti pozemku pro techniku, velikosti pozemku a množství přesouvaných hmot.

Po hrubých terénních modelacích nastupují jemné modelace prováděné strojově popřípadě ručně. Jemné modelace řeší hlavně jednotlivé prvky v zahradě jako je výkop zahradního jezírka, příprava prostoru pro stavbu zídky, gabionu, modelace okrasných záhonů, travnaté plochy.

Výrazné převýšení terénu na pozemku nemusí být přítěží, ba právě naopak. Modelace terénu dodává zahradě další rozměr, který můžeme využít k rozčlenění zahrady na jednotlivé tematické nebo funkční celky za pomocí zídek nebo zhotovení skalek apod. Navezením zeminy a rozvolněním terénu pomocí kopečků se zahrada stává plastičtější.